Krievijas vīzas noformēšana

Dokumenti tūrisma vīzai:
–  pase (ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās un 3 brīvām lappusēm vīzu sadaļā)
–  1 fotogrāfija (krāsaina, uz baltā fona, 3.5×4.5 cm)
– apdrošināšana – var noformēt uz vietas


Tranzītvīzas noformēšanai papildus nepieciešams:
 – dokuments, kas apliecina maršrutu un galamērķi (piemēram: Rīga – Maskava – Kijeva, Kijeva – Maskava – Rīga)
– gadījumā, ja transporta līdzeklis ir automašīna, ir jāsniedz sekojoša informācija: ceļojuma galamērķa (valsts), automašīnas modelis un valsts reģistrācijas numurs, tehniskās pases numurs, robežšķērsošanas punktu nosaukumus iebraucot Krievijas teritorijā un izbraucot no tās, aptuveno kustības maršrutu, maršruta kopējo garumu Krievijas teritorijā.

 
 9-10 darba dienas3-4 darba dienas2 darba dienas
Vienreizēja uz 30 d.84 EUR + apdr.135 EUR + apdr. 165 EUR + apdr.
Gada vīza
139 EUR (adroš.iekļ. cenā) 
 —
Tranzīta vīza84 EUR + apdr.135 EUR + apdr. 165 EUR + apdr.
Tūrisma uz 3. mēn.107 EUR + apdr.147 EUR + apdr. 190 EUR + apdr.

Baltkrievijas vīzas noformēšana

Nepieciešamie dokumenti tūrisma un privātas vīzas noformēšanai:
– Pase (ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 3 mēneši pēc atgriešanās un 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā)
– 1 fotogrāfija (krāsaina, balta fonā, izmērs 3.5×4.5, 80% jāaizņem sejai, ne vēcāka kā 6 mēn.)
– Bērniem kas dzimuši pec 1991. gada dzimšanas apliecības kopija un abu vecāku pases kopijas
– Dzīvesvietas adrese Baltkrievijā (obligāti)
– Apdrošināšana (var noformēt uz vietas) 


Noformējot Baltkrievijas tranzīta vīzu, ja vīza uz trešo vai galamērķa valsts nav vajadzīga, par pamatu tranzīta vīzai var kalpot: 
– Avio vai autobusu biļetes vai galamērķa valsts vīza (ja vīza ir obligāta) , vai zaļā karte
– Transportlīdzekļa apdrošināšanas polise, kas darbojas trešā vai galamērķa valsts teritorijā

– Līgums vai vienošanās, kas paredz braukšanu trešā vai galamērķa valstī
– Nosūtošas organizācijas iesniegums
– Apliecinājums par pastāvīgu dzīvesvietu vai darba esamību trešā vai galamērķa valstī
– Dokuments, kas apliecina īpašumtiesībās uz nekustamo īpašumu trešā vai galamērķa valstī
– Apliecinājums par ģimenes locekļu apbedīšanu trešā vai galamērķa valstī
– Citi dokumenti, kas apliecina ceļojuma mērķus un termiņus


Nepieciešamie dokumenti daudzkārtējai vīzai uz 1 gadu:
– Oriģinālais ielūgums no Baltkrievijas partneriem (ielūguma paraugs)
– Sadarbības līguma kopija starp Latvijas un Baltkrievijas uzņēmumiem,  kas ir apstiprināts no baltkrievijas puses  ar oriģinālo apstiprinājumu kopā ar zīmogu un parakstu;
– Izziņa no darba vietas


*Nepieciešamie dokumenti privātai vīzai ar apbedīšanas izziņu:
 – apbedīšanas izziņā (oriģināls);
– dzimšanas apliecība

 5 darba dienas2 darba dienas
Vienreizēja uz 30 d.40 EUR + apdr.65 EUR + apdr.
Daudzreizēja uz 30. d.75 EUR + apdr.100 EUR + apdr.
 Gada vīza90 EUR + apdr.180 EUR + apdr.
Vienreizēja tranzīta vīza25 EUR + apdr.55 EUR + apdr.
Divkartēja tranzīta vīza30 EUR + apdr.60 EUR + apdr.

Ēģiptes vīzas noformēšana

Nepieciešamie dokumenti:
• ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēnešus pēc atgriešanās un vismaz 2 brīvām lappusēm vīzu sadaļā
• 2 fotokartiņas 3,5 x 4,5 cm

 

Nepilsoņiem
līdz 2 nedēļām

 Pilsoņiem

 Vienreizēja tūristu vīza

(uzturēšanās 30 dienas)

60 EUR (pērkot ceļojumu Sofitūre)

75 EUR (pērkot ceļojumu citur)

 Vīzu ir iespējams iegādāties lidostā. Maksa par vīzu – 25,00€; gadījumā ja atpūtas perioda laikā tūrists izbrauc no valsts (piemēram, ekskursijā uz Izraēlu, Jordāniju), tad vīza jāapmaksā atkārtoti.

Taizemes vīzas noformēšana

Vīzas noformēšanai nepieciešams:
– ceļošanai derīga pase ar derīguma termiņu ne mazāku kā 6 mēneši pēc atgriešanās un 2 brīvas lappuses vīzu sadaļā
– 2 fotokartiņas 3,5 x 4,5 cm
– aviobiļešu rezervācijas kopija

 7 -10 dienas

Vienreizēja tūristu vīza
(uzturēšanās 60 dienas)

70 EUR 

Divkārtēja tranzīta vīza
(uzturēšanās vienā iebraukšanas reizē 30 dienas)

105 EUR

Trīskārtēja tranzīta vīza
(uzturēšanās vienā iebraukšanas reizē 30 dienas)

150 EUR
Četrkārtēja tranzīta vīza (uzturēšanās vienā iebraukšanas reizē 30 dienas)180 EUR
Daudzkārtēja tūristu vīza (uzturēšanās vienā iebraukšanas reizē 60 dienas)290 EUR

Azerbaidžānas vīzas noformēšana

 

Pilsoņiem
līdz 10 darba dienām

Nepilsoņiem
līdz 10 darba dienām

Vienreizēja uz 30 d.55 EUR65 EUR 
Gada vīza55 EUR 330 EUR